Relacje kobiecości. Ja kontra inni.

relacje ja kontra inni

 

Relacje w życiu kobiety są niezwykle ważne i potrzebne.

Fenomen Kobiecości polega także na budowaniu relacji. I tej osobistej i tej z innymi ludźmi.

Relacje zaspokajają nasze potrzeby, dają poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, bycia częścią wspólnoty, przynależność. To dotyczy relacji wspólnotowych jakie spotykamy w rodzinie, miejscu pracy, wśród znajomych. Byciem w relacji zapewniamy sobie czyjąś uwagę, być może troskę o nas. Możemy też zrealizować własne potrzeby pomocy, wspierania innych, ofiarowania czegoś od siebie, empatii. Po prostu relacje z innymi służą zaspokajaniu pewnych naszych potrzeb.

Innym rodzajem niezwykle ważnej relacji jest relacja z samą sobą. Czas spędzany z sobą jest najdłuższy, najbardziej intensywny, najbardziej wpływający na ciebie. Jeśli dobrze czujesz się w swojej skórze, masz świadomość swoich potrzeb i w miarę możliwości zaspokajasz je, jeśli umiesz opanować emocje, żyjesz z intuicją za pan brat to znaczy, że masz dobrą relację ze sobą. Dzięki temu czujesz spokój, masz poczucie bezpieczeństwa. Zdrowa, twórcza relacja z samą sobą przejawia się w twojej energii do działania, potencjale zasobów, w kobiecości. To kolejny Fenomen Kobiecości – jesteś swoją najlepszą przyjaciółką, wykorzystaj to w relacjach z innymi!

Jaka relacja jest ważniejsza – z sobą czy z innymi?

Według mnie pierwszą i podstawową, najważniejszą relacją jaką mamy w życiu jest ta z sobą. Dopiero to stanowi fundament do dobrych relacji z innymi. Bo te inne relacje też są niezmiernie ważne, wpływają na nasze życie, wybory, zachowania. Żyjemy wśród ludzi, jesteśmy istotami społecznymi i do tego to kobiety są bardziej predysponowane do dbania o więzi, relacje z innymi, bardziej empatyczne. Ale żeby mogły zadbać o innych, muszą umieć zadbać o siebie!

A żeby zadbać o siebie, muszą siebie poznać.

W relacjach ogromnie znaczenie ma tak zwane pierwsze wrażenie. Cóż to innego niż podszept intuicji? Rolą intuicji jest pomoc w zorientowaniu się, czy wejście w daną relację, zażyłość z kimś przyniesie nam zysk czy szkody. Czy osoba, z którą relacje nawiązujemy jest wrogiem czy sprzymierzeńcem?

Jeśli kierujemy się dobrem w życiu, jeśli dbamy o relację z sobą, to musimy umieć dbać też o relacje z innymi i umieć odróżnić te wartościowe, od tych, które nas niszczą.

Jak rozpoznać relację toksyczną, szkodliwą i co zrobić, aby się od niej uwolnić? Sprawdź, czy w relacji są zaspokajane twoje potrzeby.

Jak na twoją sugestię, że chcesz w relacji coś zmienić reaguje druga strona: będzie cię wspierać, czy raczej osądzać. Jeśli dojdziesz do wniosku, że dany układ cię niszczy – nie wahaj się dokonać zmian.

Pamiętaj, to prawo natury, coś musi umrzeć, aby pojawiło się nowe. I pamiętaj, że nie wszystko od ciebie zależy, nie masz wpływu na innych, jedynie na siebie. Nawet jeśli bardzo chcesz zatrzymać daną relację, ale druga strona nie chce dokonać żadnych zmian, a ty czujesz że w obecnym układzie „więdniesz”, nie zmusisz nikogo, aby ci sprzyjał. Możesz pozostać w relacji i zginąć… albo wybrać swoje odrodzenie. Intuicja pomoże ci dokonać wyboru. Pod warunkiem, że jej posłuchasz…

Jak więc budować twórcze, bezpieczne relacje?

Bądź pewna siebie, świadoma siebie i swoich potrzeb, ufaj instynktom, wykorzystuj swój potencjał. Obserwuj swoje terytorium – tu musisz czuć się bezpieczna, masz prawo go bronić i dbać o niego. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialna za siebie. I inni są za siebie odpowiedzialni. Jeśli obie strony zachowają proporcje, będą pilnować siebie to relacja może być nową, twórczą jakością w życiu!.

Bądź pewna siebie, pewna w relacji z ludźmi, a to oznacza odpowiedzialna za siebie i za tę relację. W rekacji z ludźmi nie bierz za nich odpowiedzialnośći, każdy sam podejmuje wybory i ponosi za nie konsekwencje.

Dobra relacja to taka w której nie dajemy się wykorzystać i czujemy się świetnie.

Nie daj się też wykorzystać samej sobie słuchając podszeptów nieprzychylnych ci przekonań!

Zapraszam do lektury książki „Fenomen Kobiecości”!